WITAMY NA STRONIE

GOSPODARSTWA ROLNICZEGO URBANEK

Andrzej Urbanek

Zboża nasienne

Zboża nasienne

Zboża nasienne – ozime:

PSZENICA OZIMA

• PATRAS – odmiana dostępna w firmie WIALAN
- Typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna
- Dobra zdrowotność liści
- Średnio wczesna dojrzałość
- Rośliny średnio-wysokie, zimotrwałe /więcej.../

• EUFORIA – nowość
- Klasa jakości A/E
- Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane
- Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu
- Bardzo dobra zimotrwałość 5,5 - 6
- Bardzo dobra odporność na wyleganie /więcej.../

• DAVINCI - nowość odmiana dostępna w firmie WIALAN
- Klasa jakościowa A
- Typ pojedynczego kłosa
- Wysoka zimotrwałość
- Wysoka masa tysiąca nasion
- Wysoki poziom plonowania
- Wysoka zimotrwałość 4,5 /więcej.../

 

• BATAJA – nowość
- Klasa jakościowa A
- Wysoki poziom plonowania
- Niskie wymagania glebowe
- Wysoka zimotrwałość 4,5
- Wrażliwa na herbicydy zawierające chlorotoluron /więcej.../

Zboża nasienne – jare:

OWIES

• KOZAK - nowość
- Najwyżej plonująca odmiana w Polsce w 2017 r.
- Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości
- Niskie wymagania glebowe
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe /więcej.../

• BINGO
- Najpopularniejsza odmiana owsa w Centralnej Europie
- Bardzo wysoka masa tysiąca nasion
- Odporna na wyleganie
- Wysoka zawartość tłuszczu /więcej.../

PSZENICA JARA

• GRATKA
- Bardzo dobra odporność na choroby
- Doskonała do mieszanek
- Odporna na wyleganie
- Dobrze wyrównane ziarno /więcej.../

• TELIMENA – nowość
- Odmiana przewódkowa
- Grube ziarno o bardzo dobrych parametrach
- Nadaje się na słabe stanowiska
- Dobra odporność na choroby grzybowe /więcej.../

JĘCZMIEŃ JARY

• FARMER - nowość
- Idealny na gleby słabe
- Ziarno ciężkie o dobrym wyrównaniu
- Wysoka odporność na wyleganie
- Wysoka zawartość białka /więcej.../

BOBIK

• GRANIT

- Odmiana samokończąca
- Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania
- Plon nasion duży
- Odporna na wyleganie /więcej.../